Vymáhání pohledávek


Inkasujeme pohledávky již více než 15 let

STYGA Corporate vymáhá pohledávky již více než 15 let. Věnujte se své práci a inkaso svých pohledávek nechejte na nás.
 
Efektivní způsob vymáhání postavený na lokálně zaměřených firmách a nulové vstupní poplatky - Styga fakturuje své provize až po zaplacení pohledávky věřiteli.

Kontaktujte nás

Vyhodnocení realizace inkasa pohledávek je bezplatné - na základě doložených podkladů o prokazatelném dluhu Vám ihned zpracujeme nabídku na postoupení pohledávky a navrhneme smluvní podmínky.

Dlouholetá historie

Od roku 2010 STYGA Corporate provádí vymáhání pohledávek jak vlastní samostatnou činností, tak i skupinou spolupracujících inkasních agentur. Díky lokálně zaměřeným firmám může společnost nabídnout efektivnější vymáhání. Heslem STYGA Corporate je fakturace provizí až po plném vrácení inkasa věřiteli, který tak v průběhu vymáhání pohledávky neplatí žádné vstupní poplatky nebo náklady na samotné vymáhání. Samozřejmostí je, že v případech, kdy se pohledávku vymáhat nepovede, nebude STYGA věřiteli nic fakturovat.
 
Při spolupráci s inkasní firmou zahrnujeme provizi již do samotné smlouvy uzavíranou mezi konkrétní inkasní agenturou a věřitelem. V těchto případech působí STYGA pouze jako odborný poradce.

číst dále